Deklaracja dostępności cyfrowej strony pcs-belchatow.pl

Powiatowe Centrum Sportu  w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz.848).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego centrum Sportu w Bełchatowie: www.pcs-belchatow.pl

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 01.01.2012
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.04.2017

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- brak dostępności języka migowego,
- mapy opublikowane na stronie internetowej nie podlegają obowiązkowi zapewnienia dostępności,
- część publikacji i filmów została wytworzona przed wejściem w życie ustawy i nie zostały dostosowane ze względów finansowych,
-cała treść strony jest dostępna za pomocą klawiatury (strzałki nawigujące oraz klawisz TAB), lecz rozwiązanie to może nie być wystarczająco intuicyjne i czytelne. Lepsza funkcjonalność tej zasady jest wdrażana

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 01.09.2020
Aktualizacji deklaracji dokonano 03.03.2022

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mirosław Mielus, adres poczty Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 513 470 620 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna 

- budynki Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie wyposażone są w  podjazdy 

- przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych ( występują utrudnienia w komunikacji pionowej, schody) 

- w budynkach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością 

- brak możliwości skorzystanie z tłumacza języka migowego  

- do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

- w sąsiedztwie budynku możliwość skorzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością   

 

 

Czytany 311 razy Ostatnio zmieniany piątek, 04 marzec 2022 07:50

Powiatowe Centrum Sportu

PCS jest nowoczesnym zespołem obiektów sportowych, który oferuje pełen wachlarz możliwości uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportu przez wszystkie grupy wiekowe.
więcej ...

Dane Kontaktowe

Powiatowe Centrum Sportu
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 96
97-400 Bełchatów
Formularz kontaktowy